Zákon č. 473/2005 Z. z.Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)

Čiastka 190/2005
Platnosť od 26.10.2005
Účinnosť od 01.01.2019 do30.11.2019 (za 3 mesiace)
Literatúra 4
Rozhodnutia súdov 19
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené