Úplné znenie č. 363/2005 Z. z.Úplné znenie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

Čiastka 154/2005
Platnosť od 12.08.2005
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené