Zákon č. 331/2005 Z. z.Zákon o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 425/2010 Z. z., 354/2011 Z. z.(nepriamo), 362/2011 Z. z., 56/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 140/2005
Platnosť od 26.07.2005
Účinnosť od 01.01.2013
Literatúra 2
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené