Vyhláška č. 279/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Čiastka 121/2005
Platnosť od 29.06.2005
Účinnosť od 01.07.2005

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené