Vyhláška č. 187/2005 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

Čiastka 80/2005
Platnosť od 06.05.2005
Účinnosť od 15.05.2005 do31.07.2019
Zrušený 161/2019 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.05.2005 - 31.07.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.05.2005 - 31.07.2019

Pôvodný predpis

06.05.2005
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené