Zákon č. 128/2005 Z. z.Zákon o zrušení Fondu na podporu zahraničného obchodu

Čiastka 58/2005
Platnosť od 14.04.2005
Účinnosť od 01.05.2005

OBSAH

128

Zákon

zo 16. marca 2005

o zrušení Fondu na podporu zahraničného obchodu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Fond na podporu zahraničného obchodu (ďalej len „fond“) sa zrušuje.

§ 2

(1) Majetok fondu, práva a povinnosti z majetkových vzťahov a iných právnych vzťahov prechádzajú od 1. mája 2005 na Slovenskú republiku do správy Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu.

(2) Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu zabezpečí do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona

a) vypracovanie účtovnej závierky overenej audítorom,

b) vypracovanie výročnej správy o hospodárení a činnosti fondu,

c) podanie návrhu na výmaz fondu z obchodného registra.


§ 3

Zrušuje sa:

1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č. 162/1998 Z. z., zákona č. 304/1999 Z. z. a zákona č. 133/2004 Z. z.,

2. zákon č. 214/1997 Z. z. o ochranných opatreniach pri dovoze,

3. zákon č. 226/1997 Z. z. o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach.

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.