Zákon č. 658/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 277/2004
Platnosť od 11.12.2004 do31.08.2012
Účinnosť od 01.01.2005 do31.08.2012
Zrušený 250/2012 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené