Vyhláška č. 647/2004 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Čiastka 274/2004
Platnosť od 09.12.2004 do30.11.2009
Účinnosť od 01.01.2005 do30.11.2009
Zrušený 461/2009 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 - 30.11.2009 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2005 - 30.11.2009

Pôvodný predpis

09.12.2004
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.