Zákon č. 614/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 417/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 262/2004
Platnosť od 25.11.2004
Účinnosť od 01.01.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 417/2013 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
25.11.2004 - 31.12.2013

Všetky časové verzie

25.11.2004

Pôvodný predpis

25.11.2004
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené