Zákon č. 576/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 82/2005 Z. z., 350/2005 Z. z.)

Čiastka 243/2004
Platnosť od 01.11.2004
Účinnosť od 01.09.2005 do31.12.2005
Komentáre 125
Literatúra 30
Rozhodnutia súdov 89
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené