Zákon č. 530/2004 Z. z.Zákon o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 236/2007 Z. z., 330/2007 Z. z.(nepriamo), 383/2011 Z. z.)

Čiastka 223/2004
Platnosť od 09.10.2004
Účinnosť od 01.01.2012
Literatúra 4
Rozhodnutia súdov 2
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené