Zákon č. 527/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov

Čiastka 222/2004
Platnosť od 08.10.2004 do31.12.2005
Účinnosť od 01.11.2004 do31.12.2005
Zrušený 570/2005 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené