Oznámenie č. 470/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2552/2004-44 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky

Čiastka 201/2004
Platnosť od 14.08.2004 do31.12.2005
Zrušený 583/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. augusta 2004.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené