Zákon č. 431/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 183/2004
Platnosť od 28.07.2004
Účinnosť od 01.09.2004 do30.06.2018
Zrušený 157/2018 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2004 - 30.06.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.09.2004 - 30.06.2018

Pôvodný predpis

28.07.2004
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené