Oznámenie č. 370/2004 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o vlastných zdrojoch financovania a investíciách inštitúcie elektronických peňazí

Čiastka 156/2004
Platnosť od 24.06.2004 do30.11.2009
Účinnosť do 30.11.2009
Zrušený 492/2009 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené