Nariadenie vlády č. 348/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú analytické metódy na kontrolu zloženia kozmetických výrobkov

Čiastka 146/2004
Platnosť od 15.06.2004 do31.07.2014
Účinnosť od 15.06.2004 do31.07.2014
Zrušený 355/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 204/2014 Z. z. vložil do § 65 zákona č. 355/2007 Z. z. nový bod 25, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 348/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2004 - 31.07.2014 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.06.2004 - 31.07.2014

Pôvodný predpis

15.06.2004
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené