Oznámenie č. 343/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti niektorých medzinárodných zmlúv hospodárskeho charakteru Slovenskej republiky

Čiastka 144/2004
Platnosť od 04.06.2004
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené