Vyhláška č. 331/2004 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca

Čiastka 138/2004
Platnosť od 28.05.2004
Účinnosť od 01.06.2004 do31.03.2016
Zrušený 134/2016 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené