Vyhláška č. 329/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 137/2004
Platnosť od 26.05.2004 do30.06.2006
Účinnosť od 01.06.2004 do30.06.2006
Zrušený 419/2006 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2004 - 30.06.2006 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.06.2004 - 30.06.2006

Pôvodný predpis

26.05.2004
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené