Nariadenie vlády č. 263/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach uznania prírodných minerálnych vôd

Čiastka 107/2004
Platnosť od 29.04.2004 do31.12.2005
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2005
Zrušený 538/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2004 - 31.12.2005 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.05.2004 - 31.12.2005

Pôvodný predpis

29.04.2004
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené