Zákon č. 222/2004 Z. z.Zákon o dani z pridanej hodnoty

Čiastka 97/2004
Platnosť od 28.04.2004
Účinnosť od 01.04.2019 do30.09.2019 (za 9 dní)
Komentáre 496
Literatúra 3 117
Rozhodnutia súdov 1 320
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené