Zákon č. 199/2004 Z. z.Zákon Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 89/2004
Platnosť od 15.04.2004
Účinnosť od 01.12.2019
Literatúra 10
Rozhodnutia súdov 143
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené