Zákon č. 174/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru

(v znení č. 224/2006 Z. z.(nepriamo), 647/2007 Z. z.(nepriamo), 8/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 82/2004
Platnosť od 07.04.2004
Účinnosť od 01.02.2009
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené