Oznámenie č. 154/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2003 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zmene Protokolu 3 týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

Čiastka 72/2004
Platnosť od 24.03.2004 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 1/2003 nadobudne platnosť 1. apríla 2004.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené