Rozhodnutie č. 124/2004 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Čiastka 60/2004
Platnosť od 12.03.2004
Záväznosť od 12.03.2004
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené