Zákon č. 595/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov

(v znení č. 43/2004 Z. z., 177/2004 Z. z., 191/2004 Z. z., 391/2004 Z. z., 538/2004 Z. z., 539/2004 Z. z., 659/2004 Z. z., 68/2005 Z. z., 314/2005 Z. z., 534/2005 Z. z., 660/2005 Z. z., 688/2006 Z. z., 76/2007 Z. z., 209/2007 Z. z., 519/2007 Z. z., 530/2007 Z. z., 561/2007 Z. z., 621/2007 Z. z., 653/2007 Z. z., 168/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 514/2008 Z. z., 563/2008 Z. z., 567/2008 Z. z., 60/2009 Z. z., 184/2009 Z. z., 185/2009 Z. z., 504/2009 Z. z., 563/2009 Z. z., 374/2010 Z. z., 548/2010 Z. z., 129/2011 Z. z., 231/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 331/2011 Z. z., 362/2011 Z. z., 406/2011 Z. z., 547/2011 Z. z., 548/2011 Z. z., 69/2012 Z. z., 188/2012 Z. z., 189/2012 Z. z., 252/2012 Z. z., 288/2012 Z. z., 395/2012 Z. z., 70/2013 Z. z., 135/2013 Z. z., 318/2013 Z. z., 463/2013 Z. z., 180/2014 Z. z., 183/2014 Z. z., 333/2014 Z. z., 364/2014 Z. z., 371/2014 Z. z., 25/2015 Z. z., 61/2015 Z. z., 62/2015 Z. z., 79/2015 Z. z., 140/2015 Z. z., 176/2015 Z. z., 253/2015 Z. z., 361/2015 Z. z., 375/2015 Z. z., 378/2015 Z. z., 389/2015 Z. z., 437/2015 Z. z., 440/2015 Z. z., 341/2016 Z. z., 264/2017 Z. z., 279/2017 Z. z., 335/2017 Z. z., 344/2017 Z. z., 57/2018 Z. z., 63/2018 Z. z., 112/2018 Z. z., 209/2018 Z. z., 213/2018 Z. z., 347/2018 Z. z., 368/2018 Z. z., 385/2018 Z. z., 4/2019 Z. z., 10/2019 Z. z., 54/2019 Z. z., 88/2019 Z. z., 155/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 223/2019 Z. z., 228/2019 Z. z., 233/2019 Z. z., 301/2019 Z. z., 315/2019 Z. z., 316/2019 Z. z., 319/2019 Z. z., 390/2019 Z. z., 393/2019 Z. z., 462/2019 Z. z., 46/2020 Z. z., 198/2020 Z. z., 296/2020 Z. z., 416/2020 Z. z., 420/2020 Z. z., 421/2020 Z. z., 76/2021 Z. z., 257/2021 Z. z., 310/2021 Z. z.)

Čiastka 243/2003
Platnosť od 31.12.2003
Účinnosť od 01.09.2021 do31.12.2021
Komentáre 641
Literatúra 7 326
Rozhodnutia súdov 1 113

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2023 317/2018 Z. z.
01.01.2022 - 31.12.2022 301/2019 Z. z., 416/2020 Z. z., 215/2021 Z. z., 257/2021 Z. z., 310/2021 Z. z., 408/2021 Z. z., 416/2021 Z. z. Aktuálne znenie
01.09.2021 - 31.12.2021 310/2021 Z. z.
01.08.2021 - 31.08.2021 257/2021 Z. z.
01.07.2021 - 31.07.2021 416/2020 Z. z.
01.03.2021 - 30.06.2021 76/2021 Z. z.
01.01.2021 - 28.02.2021 221/2019 Z. z., 301/2019 Z. z., 416/2020 Z. z., 420/2020 Z. z., 421/2020 Z. z.
31.10.2020 - 31.12.2020 296/2020 Z. z.
01.10.2020 - 30.10.2020 390/2019 Z. z.
21.07.2020 - 30.09.2020 198/2020 Z. z.
01.04.2020 - 20.07.2020 393/2019 Z. z., 46/2020 Z. z.
01.01.2020 - 31.03.2020 228/2019 Z. z., 233/2019 Z. z., 301/2019 Z. z., 315/2019 Z. z., 316/2019 Z. z., 319/2019 Z. z., 462/2019 Z. z.
01.12.2019 - 31.12.2019 221/2019 Z. z., 301/2019 Z. z.
01.09.2019 - 30.11.2019 223/2019 Z. z.
01.07.2019 - 31.08.2019 155/2019 Z. z.
09.04.2019 - 30.06.2019 88/2019 Z. z.
01.04.2019 - 08.04.2019 10/2019 Z. z.
01.03.2019 - 31.03.2019 54/2019 Z. z.
01.02.2019 - 28.02.2019 4/2019 Z. z.
01.01.2019 - 31.01.2019 344/2017 Z. z., 112/2018 Z. z., 213/2018 Z. z., 347/2018 Z. z., 368/2018 Z. z., 385/2018 Z. z.
01.10.2018 - 31.12.2018 213/2018 Z. z.
01.09.2018 - 30.09.2018 209/2018 Z. z.
01.05.2018 - 31.08.2018 63/2018 Z. z.
01.04.2018 - 30.04.2018 57/2018 Z. z.
01.01.2018 - 31.03.2018 341/2016 Z. z., 264/2017 Z. z., 279/2017 Z. z., 344/2017 Z. z.
30.12.2017 - 31.12.2017 335/2017 Z. z.
01.02.2017 - 29.12.2017 341/2016 Z. z.
01.01.2017 - 31.01.2017 389/2015 Z. z., 341/2016 Z. z.
18.03.2016 - 31.12.2016 361/2015 Z. z.
02.01.2016 - 17.03.2016 378/2015 Z. z.
01.01.2016 - 01.01.2016 463/2013 Z. z., 180/2014 Z. z., 79/2015 Z. z., 140/2015 Z. z., 253/2015 Z. z., 375/2015 Z. z., 437/2015 Z. z., 440/2015 Z. z.
31.12.2015 - 31.12.2015 253/2015 Z. z.
01.09.2015 - 30.12.2015 61/2015 Z. z., 176/2015 Z. z.
01.07.2015 - 31.08.2015 140/2015 Z. z.
01.04.2015 - 30.06.2015 62/2015 Z. z.
15.03.2015 - 31.03.2015 25/2015 Z. z.
01.01.2015 - 14.03.2015 183/2014 Z. z., 333/2014 Z. z., 364/2014 Z. z., 371/2014 Z. z.
01.09.2014 - 31.12.2014 463/2013 Z. z.
01.03.2014 - 31.08.2014 463/2013 Z. z.
01.01.2014 - 28.02.2014 547/2011 Z. z., 318/2013 Z. z., 463/2013 Z. z.
01.07.2013 - 31.12.2013 135/2013 Z. z.
01.05.2013 - 30.06.2013 70/2013 Z. z.
01.01.2013 - 30.04.2013 688/2006 Z. z., 252/2012 Z. z., 395/2012 Z. z.
30.09.2012 - 31.12.2012 288/2012 Z. z.
30.06.2012 - 29.09.2012 189/2012 Z. z.
29.06.2012 - 29.06.2012 188/2012 Z. z.
01.03.2012 - 28.06.2012 69/2012 Z. z.
01.01.2012 - 29.02.2012 331/2011 Z. z., 548/2011 Z. z.
01.12.2011 - 31.12.2011 331/2011 Z. z., 362/2011 Z. z., 406/2011 Z. z.
01.08.2011 - 30.11.2011 231/2011 Z. z., 250/2011 Z. z.
01.05.2011 - 31.07.2011 129/2011 Z. z.
01.01.2011 - 30.04.2011 504/2009 Z. z., 548/2010 Z. z.
30.09.2010 - 31.12.2010 374/2010 Z. z.
01.01.2010 - 29.09.2010 621/2007 Z. z., 465/2008 Z. z., 185/2009 Z. z., 504/2009 Z. z., 563/2009 Z. z.
01.09.2009 - 31.12.2009 184/2009 Z. z.
01.03.2009 - 31.08.2009 60/2009 Z. z.
01.01.2009 - 28.02.2009 530/2007 Z. z., 621/2007 Z. z., 465/2008 Z. z., 563/2008 Z. z., 567/2008 Z. z.
15.12.2008 - 31.12.2008 514/2008 Z. z.
01.06.2008 - 14.12.2008 168/2008 Z. z.
01.01.2008 - 31.05.2008 519/2007 Z. z., 561/2007 Z. z., 621/2007 Z. z., 653/2007 Z. z.
01.05.2007 - 31.12.2007 209/2007 Z. z.
01.04.2007 - 30.04.2007 688/2006 Z. z.
01.03.2007 - 31.03.2007 76/2007 Z. z.
01.01.2007 - 28.02.2007 688/2006 Z. z.
29.12.2006 - 31.12.2006 688/2006 Z. z.
01.05.2006 - 28.12.2006 659/2004 Z. z., 534/2005 Z. z.
01.01.2006 - 30.04.2006 534/2005 Z. z., 660/2005 Z. z.
15.12.2005 - 31.12.2005 534/2005 Z. z.
01.09.2005 - 14.12.2005 314/2005 Z. z.
20.07.2005 - 31.08.2005 314/2005 Z. z.
01.07.2005 - 19.07.2005 659/2004 Z. z.
01.03.2005 - 30.06.2005 68/2005 Z. z.
01.01.2005 - 28.02.2005 43/2004 Z. z., 659/2004 Z. z.
01.11.2004 - 31.12.2004 539/2004 Z. z.
14.10.2004 - 31.10.2004 538/2004 Z. z.
09.07.2004 - 13.10.2004 391/2004 Z. z.
01.05.2004 - 08.07.2004 177/2004 Z. z.
15.04.2004 - 30.04.2004 191/2004 Z. z.
01.01.2004 - 14.04.2004

Všetky časové verzie

01.01.2004

Pôvodný predpis

31.12.2003
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.