Zákon č. 589/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 757/2004 Z. z.(nepriamo), 492/2009 Z. z.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 240/2003
Platnosť od 29.12.2003
Účinnosť od 01.07.2016
Rozhodnutia súdov 2

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 160/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.12.2009 - 30.06.2016 492/2009 Z. z.(nepriamo)
01.04.2005 - 30.11.2009 757/2004 Z. z.(nepriamo)
01.03.2004 - 31.03.2005

Všetky časové verzie

01.03.2004

Pôvodný predpis

29.12.2003
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené