Zákon č. 586/2003 Z. z.Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 239/2003
Platnosť od 29.12.2003
Účinnosť od 01.01.2021 dodňom vystúpenia UK z EÚ
Literatúra 77
Rozhodnutia súdov 794
Redakčná poznámka

okrem ustanovení čl. I § 31 až 37 a § 84, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a okrem ustanovenia § 85 uvedeného v čl. I, ktoré stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Sl...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.