Vyhláška č. 466/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 251/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona v znení vyhlášky č. 519/2001 Z. z.

(v znení č. r1/c219/2003 Z. z.)

Čiastka 201/2003
Platnosť od 27.11.2003 do30.04.2004
Účinnosť od 01.12.2003 do30.04.2004
Zrušený 199/2004 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla p...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené