Zákon č. 461/2003 Z. z.Zákon o sociálnom poistení

(v znení č. r1/c224/2003 Z. z., 551/2003 Z. z., 600/2003 Z. z., 5/2004 Z. z., 43/2004 Z. z., 186/2004 Z. z., 365/2004 Z. z., 391/2004 Z. z., 439/2004 Z. z., 523/2004 Z. z., 721/2004 Z. z., 82/2005 Z. z., 244/2005 Z. z., 351/2005 Z. z., 534/2005 Z. z., 584/2005 Z. z., 310/2006 Z. z., 460/2006 Z. z., 529/2006 Z. z., 566/2006 Z. z., 592/2006 Z. z., 677/2006 Z. z., 274/2007 Z. z., 519/2007 Z. z., 555/2007 Z. z., 659/2007 Z. z., 204/2008 Z. z., 434/2008 Z. z., 449/2008 Z. z., 599/2008 Z. z., 108/2009 Z. z., 192/2009 Z. z., 200/2009 Z. z., 285/2009 Z. z., 571/2009 Z. z., 572/2009 Z. z., 52/2010 Z. z., 151/2010 Z. z., 403/2010 Z. z., 543/2010 Z. z., 125/2011 Z. z., 223/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 334/2011 Z. z., 348/2011 Z. z., 521/2011 Z. z., 69/2012 Z. z., 252/2012 Z. z., 413/2012 Z. z., 96/2013 Z. z., 338/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 183/2014 Z. z., 195/2014 Z. z., 204/2014 Z. z., 240/2014 Z. z., 298/2014 Z. z., 25/2015 Z. z., 32/2015 Z. z., 61/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 87/2015 Z. z., 112/2015 Z. z., 140/2015 Z. z., 176/2015 Z. z., 336/2015 Z. z., 378/2015 Z. z., 407/2015 Z. z., 440/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 285/2016 Z. z., 310/2016 Z. z., 355/2016 Z. z., 2/2017 Z. z., 85/2017 Z. z., 184/2017 Z. z., 264/2017 Z. z., 266/2017 Z. z., 279/2017 Z. z., 63/2018 Z. z., 87/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 191/2018 Z. z., 282/2018 Z. z., 314/2018 Z. z., 317/2018 Z. z., 366/2018 Z. z., 368/2018 Z. z., 35/2019 Z. z., 105/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 225/2019 Z. z., 231/2019 Z. z., 321/2019 Z. z., 381/2019 Z. z., 382/2019 Z. z., 385/2019 Z. z., 390/2019 Z. z., 393/2019 Z. z., 466/2019 Z. z., 467/2019 Z. z., 46/2020 Z. z., 63/2020 Z. z., 66/2020 Z. z., 68/2020 Z. z., 95/2020 Z. z., 125/2020 Z. z., 127/2020 Z. z., 157/2020 Z. z., 198/2020 Z. z., 258/2020 Z. z., 275/2020 Z. z., 296/2020 Z. z., 330/2020 Z. z., 365/2020 Z. z., 372/2020 Z. z., 388/2020 Z. z., 426/2020 Z. z., 126/2021 Z. z., 130/2021 Z. z., 265/2021 Z. z., 283/2021 Z. z., 355/2021 Z. z., 412/2021 Z. z.)

Čiastka 200/2003
Platnosť od 27.11.2003
Účinnosť od 15.11.2021 do09.12.2021
Komentáre 1 076
Literatúra 1 057
Rozhodnutia súdov 27 646
Redakčná poznámka

okrem § 122 ods. 4 až 6, § 123 ods. 3 až 5, § 272 ods. 7, § 286 ods. 2, § 291 ods. 3 a 4 a § 293, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, § 120 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
dňom vystúpenia UK z EÚ 83/2019 Z. z.
01.01.2023 - dňom vystúpenia UK z EÚ 317/2018 Z. z., 385/2019 Z. z., 467/2019 Z. z., 46/2020 Z. z., 198/2020 Z. z., 296/2020 Z. z., 215/2021 Z. z.
21.02.2022 - 31.12.2022 397/2021 Z. z.
01.01.2022 - 20.02.2022 215/2021 Z. z., 431/2021 Z. z. Aktuálne znenie
10.12.2021 - 31.12.2021 454/2021 Z. z.
15.11.2021 - 09.12.2021 412/2021 Z. z.
01.11.2021 - 14.11.2021 355/2021 Z. z.
05.08.2021 - 31.10.2021 283/2021 Z. z.
01.08.2021 - 04.08.2021 265/2021 Z. z.
01.07.2021 - 31.07.2021 126/2021 Z. z.
01.05.2021 - 30.06.2021 130/2021 Z. z.
10.04.2021 - 30.04.2021 130/2021 Z. z.
01.04.2021 - 09.04.2021 467/2019 Z. z., 426/2020 Z. z.
01.01.2021 - 31.03.2021 317/2018 Z. z., 46/2020 Z. z., 198/2020 Z. z., 275/2020 Z. z., 296/2020 Z. z., 365/2020 Z. z., 372/2020 Z. z.
30.12.2020 - 31.12.2020 372/2020 Z. z.
18.12.2020 - 29.12.2020 388/2020 Z. z.
21.11.2020 - 17.12.2020 330/2020 Z. z.
31.10.2020 - 20.11.2020 296/2020 Z. z.
01.10.2020 - 30.10.2020 390/2019 Z. z.
23.09.2020 - 30.09.2020 258/2020 Z. z.
21.07.2020 - 22.09.2020 198/2020 Z. z.
01.07.2020 - 20.07.2020 225/2019 Z. z., 381/2019 Z. z.
17.06.2020 - 30.06.2020 157/2020 Z. z.
21.05.2020 - 16.06.2020 125/2020 Z. z., 127/2020 Z. z.
25.04.2020 - 20.05.2020 95/2020 Z. z.
06.04.2020 - 24.04.2020 68/2020 Z. z.
04.04.2020 - 05.04.2020 66/2020 Z. z.
01.04.2020 - 03.04.2020 385/2019 Z. z., 393/2019 Z. z., 46/2020 Z. z.
27.03.2020 - 31.03.2020 63/2020 Z. z.
01.01.2020 - 26.03.2020 105/2019 Z. z., 231/2019 Z. z., 321/2019 Z. z., 381/2019 Z. z., 382/2019 Z. z., 466/2019 Z. z., 467/2019 Z. z.
01.12.2019 - 31.12.2019 221/2019 Z. z., 381/2019 Z. z.
01.09.2019 - 30.11.2019 225/2019 Z. z.
01.07.2019 - 31.08.2019 35/2019 Z. z.
01.03.2019 - 30.06.2019 314/2018 Z. z.
01.01.2019 - 28.02.2019 177/2018 Z. z., 282/2018 Z. z., 317/2018 Z. z., 368/2018 Z. z.
30.12.2018 - 31.12.2018 366/2018 Z. z.
19.11.2018 - 29.12.2018 317/2018 Z. z.
01.11.2018 - 18.11.2018 282/2018 Z. z.
30.10.2018 - 31.10.2018 282/2018 Z. z.
01.09.2018 - 29.10.2018 264/2017 Z. z.
01.07.2018 - 31.08.2018 266/2017 Z. z., 191/2018 Z. z.
01.05.2018 - 30.06.2018 279/2017 Z. z., 63/2018 Z. z.
30.04.2018 - 30.04.2018 279/2017 Z. z.
01.04.2018 - 29.04.2018 87/2018 Z. z.
01.01.2018 - 31.03.2018 184/2017 Z. z., 266/2017 Z. z.
31.12.2017 - 31.12.2017 184/2017 Z. z.
30.10.2017 - 30.12.2017 184/2017 Z. z.
01.07.2017 - 29.10.2017 2/2017 Z. z.
01.05.2017 - 30.06.2017 85/2017 Z. z.
01.04.2017 - 30.04.2017 2/2017 Z. z.
01.03.2017 - 31.03.2017 2/2017 Z. z.
01.01.2017 - 28.02.2017 285/2016 Z. z., 310/2016 Z. z., 355/2016 Z. z.
01.08.2016 - 31.12.2016 252/2012 Z. z.
01.07.2016 - 31.07.2016 125/2016 Z. z.
05.03.2016 - 30.06.2016 32/2015 Z. z.
02.01.2016 - 04.03.2016 378/2015 Z. z.
01.01.2016 - 01.01.2016 77/2015 Z. z., 112/2015 Z. z., 140/2015 Z. z., 407/2015 Z. z., 440/2015 Z. z.
15.12.2015 - 31.12.2015 336/2015 Z. z.
01.09.2015 - 14.12.2015 176/2015 Z. z.
01.07.2015 - 31.08.2015 140/2015 Z. z.
29.04.2015 - 30.06.2015 87/2015 Z. z.
01.04.2015 - 28.04.2015 61/2015 Z. z.
15.03.2015 - 31.03.2015 25/2015 Z. z.
01.01.2015 - 14.03.2015 338/2013 Z. z., 183/2014 Z. z., 298/2014 Z. z.
01.10.2014 - 31.12.2014 240/2014 Z. z.
01.09.2014 - 30.09.2014 195/2014 Z. z.
01.08.2014 - 31.08.2014 204/2014 Z. z.
01.07.2014 - 31.07.2014 183/2014 Z. z.
01.01.2014 - 30.06.2014 338/2013 Z. z., 352/2013 Z. z.
01.11.2013 - 31.12.2013 338/2013 Z. z.
01.05.2013 - 31.10.2013 96/2013 Z. z.
01.01.2013 - 30.04.2013 204/2008 Z. z., 543/2010 Z. z., 252/2012 Z. z., 413/2012 Z. z.
01.09.2012 - 31.12.2012 252/2012 Z. z.
01.04.2012 - 31.08.2012 334/2011 Z. z.
01.03.2012 - 31.03.2012 69/2012 Z. z.
01.02.2012 - 29.02.2012 521/2011 Z. z.
01.01.2012 - 31.01.2012 348/2011 Z. z., 521/2011 Z. z.
01.11.2011 - 31.12.2011 334/2011 Z. z.
01.08.2011 - 31.10.2011 250/2011 Z. z.
20.07.2011 - 31.07.2011 223/2011 Z. z.
01.05.2011 - 19.07.2011 125/2011 Z. z.
01.01.2011 - 30.04.2011 572/2009 Z. z., 543/2010 Z. z.
01.11.2010 - 31.12.2010 403/2010 Z. z.
01.09.2010 - 31.10.2010 52/2010 Z. z.
01.07.2010 - 31.08.2010 151/2010 Z. z.
01.05.2010 - 30.06.2010 572/2009 Z. z.
01.02.2010 - 30.04.2010 572/2009 Z. z.
01.01.2010 - 31.01.2010 449/2008 Z. z., 108/2009 Z. z., 571/2009 Z. z., 572/2009 Z. z.
01.09.2009 - 31.12.2009 285/2009 Z. z.
14.07.2009 - 31.08.2009 599/2008 Z. z.
01.06.2009 - 13.07.2009 192/2009 Z. z., 200/2009 Z. z.
01.04.2009 - 31.05.2009 108/2009 Z. z.
01.01.2009 - 31.03.2009 659/2007 Z. z., 449/2008 Z. z.
13.12.2008 - 31.12.2008 204/2008 Z. z.
20.11.2008 - 12.12.2008 449/2008 Z. z.
15.11.2008 - 19.11.2008 434/2008 Z. z.
13.06.2008 - 14.11.2008 204/2008 Z. z.
01.01.2008 - 12.06.2008 310/2006 Z. z., 274/2007 Z. z., 519/2007 Z. z., 555/2007 Z. z., 659/2007 Z. z.
30.11.2007 - 31.12.2007 555/2007 Z. z.
01.01.2007 - 29.11.2007 677/2006 Z. z.
09.11.2006 - 31.12.2006 592/2006 Z. z.
14.10.2006 - 08.11.2006 566/2006 Z. z.
01.10.2006 - 13.10.2006 529/2006 Z. z.
01.08.2006 - 30.09.2006 310/2006 Z. z.
19.07.2006 - 31.07.2006 460/2006 Z. z.
01.01.2006 - 18.07.2006 534/2005 Z. z., 584/2005 Z. z.
20.12.2005 - 31.12.2005 584/2005 Z. z.
01.09.2005 - 19.12.2005 351/2005 Z. z.
01.07.2005 - 31.08.2005 244/2005 Z. z.
14.06.2005 - 30.06.2005 244/2005 Z. z.
01.04.2005 - 13.06.2005 82/2005 Z. z.
01.01.2005 - 31.03.2005 43/2004 Z. z., 186/2004 Z. z., 439/2004 Z. z., 523/2004 Z. z., 721/2004 Z. z.
28.12.2004 - 31.12.2004 721/2004 Z. z.
01.08.2004 - 27.12.2004 439/2004 Z. z.
09.07.2004 - 31.07.2004 391/2004 Z. z.
01.07.2004 - 08.07.2004 365/2004 Z. z.
01.05.2004 - 30.06.2004 Delená účinnosť
15.04.2004 - 30.04.2004 43/2004 Z. z., 186/2004 Z. z.
01.02.2004 - 14.04.2004 5/2004 Z. z., 43/2004 Z. z.
01.01.2004 - 31.01.2004 r1/c224/2003 Z. z., 551/2003 Z. z., 600/2003 Z. z.
27.11.2003 - 31.12.2003 Delená účinnosť

Všetky časové verzie

01.01.2004

Pôvodný predpis

27.11.2003
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.