Zákon č. 74/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov

Čiastka 33/2002
Platnosť od 22.02.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.03.2002 do30.04.2004
Zrušený 98/2004 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2002 - 30.04.2004 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.03.2002 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

22.02.2002
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené