Vyhláška č. 708/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o hygienických požiadavkách na zariadenia, v ktorých sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti

Čiastka 272/2002
Platnosť od 21.12.2002 do31.05.2006
Účinnosť od 01.01.2003 do31.05.2006
Zrušený 126/2006 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 - 31.05.2006 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2003 - 31.05.2006

Pôvodný predpis

21.12.2002
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené