Zákon č. 678/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Čiastka 264/2002
Platnosť od 13.12.2002 do31.01.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do31.01.2004
Zrušený 5/2004 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 - 31.01.2004 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2003 - 31.01.2004

Pôvodný predpis

13.12.2002
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené