Vyhláška č. 500/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 114/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby

Čiastka 194/2002
Platnosť od 28.08.2002 do30.06.2006
Účinnosť od 01.09.2002 do30.06.2006
Zrušený 221/2006 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené