Zákon č. 466/2002 Z. z.Zákon o audítoroch a Slovenskej komore audítorov

Čiastka 178/2002
Platnosť od 09.08.2002 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2007
Zrušený 540/2007 Z. z.
Komentáre 32
Literatúra 1
Rozhodnutia súdov 3

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 - 31.12.2007 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2003 - 31.12.2007

Pôvodný predpis

09.08.2002
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené