Zákon č. 413/2002 Z. z.Zákon o sociálnom poistení

(v znení č. 639/2002 Z. z.)

Čiastka 162/2002
Platnosť od 26.07.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

okrem § 122 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť nadobudnutím platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie, a § 277, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia Novela č. 639/2002 Z. z. zmenila účinnosť zákona z 1. júla 2003 na 1. januára 2004.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 - 31.12.2003 639/2002 Z. z. Aktuálne znenie
26.07.2002 - 31.12.2002 Delená účinnosť

Všetky časové verzie

01.01.2004 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

26.07.2002
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené