Oznámenie č. 375/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Trestnoprávneho dohovoru o korupcii

Čiastka 151/2002
Platnosť od 29.06.2002
Uzavretie zmluvy 27.01.1999
Ratifikácia zmluvy 25.05.2000
Literatúra 1
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudne platnosť 1. júla 2002 na základe článku 32 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené