Zákon č. 247/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 431/2002 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 107/2002
Platnosť od 17.05.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 595/2003 Z. z. (nepriamo)
Literatúra 1

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 - 31.12.2003 431/2002 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2003 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

17.05.2002
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené