Nariadenie vlády č. 140/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra

Čiastka 60/2002
Platnosť od 27.03.2002
Účinnosť od 01.04.2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2002 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.04.2002

Pôvodný predpis

27.03.2002
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené