Zákon č. 124/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov

Čiastka 53/2002
Platnosť od 20.03.2002
Účinnosť od 01.05.2002 do28.02.2019
Zrušený 314/2018 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

okrem § 9 ods. 3 a 4, § 9a a 9b, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2002, a § 74a až 74d, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom účinnosti ústavného zákona podľa čl. 102 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky - podľa zákona č. 227/2002 Z. z. od 1.5.2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2002 - 28.02.2019 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.04.2002 - 30.04.2002 Delená účinnosť
20.03.2002 - 31.03.2002

Všetky časové verzie

20.03.2002 - 28.02.2019

Pôvodný predpis

20.03.2002
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené