Vyhláška č. 123/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore

(v znení č. 48/2003 Z. z.)

Čiastka 52/2002
Platnosť od 16.03.2002
Účinnosť od 15.02.2003

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.2003 48/2003 Z. z. Aktuálne znenie
01.04.2002 - 14.02.2003

Všetky časové verzie

01.04.2002

Pôvodný predpis

16.03.2002
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené