Uznesenie č. 91/2001 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k Deklarácii Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva z 28. februára 2001

Čiastka 39/2001
Platnosť od 20.03.2001
Záväznosť od 28.02.2001
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené