Oznámenie č. 590/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre zahraničnú banku na vykonávanie bankových činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky

Čiastka 230/2001
Platnosť od 30.12.2001 do31.12.2004
Zrušený 605/2004 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené