Nariadenie vlády č. 450/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie

Čiastka 183/2001
Platnosť od 14.11.2001
Účinnosť od 15.11.2001

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.11.2001 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.11.2001

Pôvodný predpis

14.11.2001
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené