Oznámenie č. 407/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zamestnávaní občanov z 12. februára 1999

Čiastka 165/2001
Platnosť od 17.10.2001
Uzavretie zmluvy 08.03.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 protokol nadobudol platnosť výmenou nót, t. j. 1. júla 2001.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené