Oznámenie č. 55/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o ochrane a výmene klasifikovaných informácií

Čiastka 25/2000
Platnosť od 22.02.2000
Uzavretie zmluvy 21.01.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 21. januára 2000, na základe článku 16 ods. 1.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené