Nariadenie vlády č. 489/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení neskorších predpísov

Čiastka 199/2000
Platnosť od 31.12.2000 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2004
Zrušený 577/2004 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2001 - 31.12.2004 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2001 - 31.12.2004

Pôvodný predpis

31.12.2000
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené