Oznámenie č. 423/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou vládou o výmene stážistov

Čiastka 175/2000
Platnosť od 08.12.2000
Uzavretie zmluvy 18.09.2000
Redakčná poznámka

Zmena článku 1 ods. 1 dohody nadobudla platnosť výmenou nót 18. septembra 2000.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené