Oznámenie č. 369/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 152/2000
Platnosť od 09.11.2000
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené