Oznámenie č. 35/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 16. apríla 1999 č. 928/2/1999-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve v znení výnosu zo 4. augusta 1999 č. 3146/2/1999-100

Čiastka 13/2000
Platnosť od 08.02.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2000.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené